/ European Funds

Optimal Vessel

Optimal Vessel – badania, testy oraz przygotowanie do wdrożenia
prototypu zdalnego systemu monitoringu i optymalizacji eksploatacji oraz bezpieczeństwa statku morskiego


Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw

Realizacja projektu od  01.10.2018 do 31.10.2023
Budżet projektu wynosi 5 668 083,85 zł a wartość przyznanego dofinansowania to 4 514 100,31 zł.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych innowacyjnej technologii nawigacji morskiej i zdalnego systemu zarządzania autonomiczną jednostką pływająca z centrum nadzoru ruchu statków na lądzie.

Na technologię autonomicznego statku bezzałogowego, która będzie zintegrowana z urządzeniami nawigacyjnymi, autopilotem i systemami sterowania współczesnych statków będą składały się trzy komponenty:

1) Technologia autonomicznej nawigacji morskiej wraz z komponentem antykolizyjnym
2) Technologia autonomicznej siłowni okrętowej
3) System łączności i zdalnego sterowania jednostki autonomicznej z centrum nadzoru ruchu

Projekt jest realizowany przez  JPP Marine sp. z o.o. sp.k.